زبان کشور آلمان

زبان رسمی کشور آلمان، زبان آلمانی است.
حدود %95 مردم این کشور هم به این زبان یا گویش هایی از این زبان سخن می گویند.
در عین حال زبان های اقلیت، دانمارکی %0.
06 رومی %0.
08 و سوربی توسط %0.
09 جمعیت آلمان استفاده می شود.
زبان ترکی با %1.
8 جمعیت و زبان کردی %0.
3جمعیت.
مطالب مرتبط با آلمان #زبان #آلمان #دانمارک #کردی #ترکی #رم
2571