جشن فاشینگ در آلمان

جشن فاشینگ در آلمان، جشنی است در آن مردم، لباس دلقک هارا می پوشند و ماسک می زنند و یا گریم می کنند و در خیابان ها شادی کنان آواز می خوانند.
این جشن در مونیخ و کلن دیدنی تر است.
جشن فاشینگ مانند جشنواره فیلم برلین در ماه فوریه برگزار می شود.
مطالب مرتبط با آلمان #جشن #جشنواره #برلین #مونیخ #کلن #دلقک #آلمان
2926