ویزای تجاری آلمان

1-روادید شنگن آلمان در حالت عادی 14 روزه و در حالت فوری 10 روزه آماده خواهد شد.
شایان ذکر است که در مواردخاص، بیش از این مدت نیز به طول می انجامد.
2-برای درخواست کنندگان زیر 16 سال الزامی است که هر دوی والدین یا قیمین فرم درخواست را امضاء کنند 3- قبل از روز تعیین شده هیچ مدرکی بطور مثال دعوت نامه را برای سفارت ارسال نفرمایید.
تمام مدارک را باید شخص متقاضی هنگام ارائه درخواست بطور کامل به همراه داشته باشد.
4- همه متقاضیان بالای ۱۶ سال نیاز به گذرنامه مستقل دارند.
کودکان زیر ۱۰ سال می توانند بعنوان همراه در گذرنامه معتبر ولی و قیم قانونی خود درج شوند.
کودکان بین ۱۰ و ۱۶ سال می توانند در صورتی همراه گذرنامه ولی و قیم قانونی خود معتبر باشند،که عکس آنها در گذرنامه الصاق شده باشد 5- تاریخ های جدید جهت وقت سفارت آلمان: 13 و 28 نوامبر 2012 (23 آبان و 8 آذر1391) ساعت 7.
30 به وقت اروپای مرکزی (10 به وقت تهران) سفارت برای ماه ژانویه 2013 مجددا فرصت گرفتن وقت می دهد.
6- وقت های گرفته شده قابل باطل کردن نیستند 7- از تاریخ دوم اکتبر 2012 برابر با یازدهم مهر ماه 1391 هر کدام از متقاضیان روادید ( روادید شنگن، ترانزیت یا اقامت بلند مدت) بطور اصولی ملزم به دادن اثر انگشت خود به هنگام ارائه درخواست صدور روادید خواهند بود.
متقاضیانی که برای نخستین بار تقاضای ویزا می کنند میبایستی شخصا برای ارائۀ تقاضای خود حضور داشته باشند تا اطلاعات بیومتریک آنان ثبت گردد، به این صورت که اثر ده انگشت دست و همچنین عکس آنها در محل گرفته خواهد شد.
اثر انگشتان ثبت شده در سیستم VISمی تواند تا 5 سال برای تقاضاهای آتی ویزای شخص مزبور مورد استفاده قرار گیرد و به این ترتیب می توان تا 5 سال از انگشت نگاری مجدد صرفنظر نمود.
هنگام ورود به کشورهای شنگن نیز مسئولین کنترل مرزی می توانند جهت احراز هویت افراد به سامانه VIS رجوع نمایند.
مبلغ ویزا در سفارت شنگن: این مبلغ به صورت یورو دریافت می شود.
60 یورو (افراد بالای 12 سال) 35 یورو ( افراد بین 6 تا 12 سال) رایگان (افراد زیر 6 سال)مدارک ضروری جهت ویزای تجاری شنگن از سفارت آلمان
2433