قله ها Pinnacles، پارک ملی Nambung، استرالیای غربی

خود را برای دیدن مکانی مریخی آماده کنید. این قله ها مجموعه بزرگی از ستون های سنگ آهکی است که از دل کویر بیرون زده و منظره چشم نوازی را به وجود آورده است. یکی دیگر از ویژگی های این مکان نزذیکی آن به اقیانوس است. خارق العاده است، شما احساس می کنید که در مکانی غیر از کره زمین هستید. 

3151