GRAMPIANS NATIONAL PARK, VIC وی آی سی، پارک ملی گرامپیانز

مسافران زیادی هر ساله تنها با حدود سه ساعت رانندگی از ملبورن به سمت غرب از گرامپیانز GRAMPIANS دیدن می کنند. اگر از این جاذبه استرالیا دیدن کنید حتما متوجه خواهید شد که این مکان مورد کم لطفی قرار گرفته است.  مطمئنا توریست های زیادی در آن اطراف وجود دارد اما گفتن اینکه گردشگران تورهای استرالیا باید برای دیدن به این مکان بیایند آسان است. بهتر است خیلی مبهوت دیدن آن نشوید و در عوض از ایستادن در زیر و یا بالای قله های ماسه سنگی و ناهموار آن لذت ببرید و مجذوب آن شوید. گرامپیانز کاملا این شایستگی را دارد که به عنوان یک پارک ملی در نظر گرفته شود.

3731