ادامه مطالب

مطالب مرتبط اطلاعات عمومی کانادا

مطالب کانادا

قیمت مواد غذایی در تورنتو کانادا

در این قسمت لیست قیمت مواد غذایی در بازارهای شهر تورنتو کانادا قرار داده شده.

"در هر ردیف عدد اول قیمت میانگین و 2 عدد دوم محدوده قیمت ها هستند."

آخرین آپدیت : آوریل 2016 

در تورنتو

شیر معمولی 1لیتر :  2.28 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1.13 تا 3.17 دلار کانادا

نان سفید 500 گرم :  2.75  دلار کانادا  محدوده قیمت : 2 تا 3 دلار کانادا

برنج سفید 1 کیلوگرم :  3.40 دلار کانادا  محدوده قیمت : 2 تا 5 دلار کانادا

تخم مرغ 12 تایی :  3.28 دلار کانادا  محدوده قیمت : 2.8 تا  4 دلار کانادا

پنیر محلی :  12.32 دلار کانادا  محدوده قیمت : 7  تا  18 دلار کانادا

سینه مرغ بدون پوست و استخوان :  محدوده قیمت : 12.83 دلار کانادا  9 تا  17.62 دلار کانادا

سیب 1 کیلوگرم :  3.73 دلار کانادا محدوده قیمت : 2.75 تا 5 دلار کانادا

موز 1 کیلوگرم :  1.62 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1.26 تا 2 دلار کانادا

پرتقال 1 کیلوگرم :  3.09 دلار کانادا  محدوده قیمت : 2 تا 4.39 دلار کانادا

گوجه فرنگی ا کیلوگرم :  3.58 دلار کانادا -  محدوده قیمت : 2.5 تا 5 دلار کانادا

سیب زمینی 1 کیلوگرم :  3.43 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1 تا 4 دلار کانادا

پیاز 1 کیلوگرم :  2.11 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1.8 تا  3 دلار کانادا

کاهو 1 عدد :  2.10 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1.5 تا 3 دلار کانادا

آب بطری 1.5 لیتری :  2.04 دلار کانادا  محدوده قیمت : 1.5  تا 2.99 دلار کانادا

یک بسته سیگار مارلبرو :  12 دلار کانادا  محدوده قیمت : 10 تا 13.45 دلار کانادا

3398