مرکزايتون تورنتو

مرکز Eaton یک مرکز خرید روشن و آرام در قلب شهر تورنتو کانادا است که دو بلوک شهری و خانه ای را پوشش می دهد و دارای بیش از 230 فروشگاه است که قیمت ها درآن به صرفه است. مرکز Eaton ، همراه با برج CN، محبوب ترین جاذبه توریستی در تورنتو است. در فاصله سال های 2010 تا 2015، این مرکز خرید، بازسازی و  ارتقاء داده شد ، که از جمله، افزودن یک فوت کورت food court چشمگیر و متنوع به آن را می توان نام برد.  این مرکز خرید چهار طبقه ای با سقف گنبدی شیشه ای  با داشتن مکانی برای دیدن پرواز غاز های کانادایی، می تواند چیزی بیش از یک مرکز خرید باشد. 

2971