ادامه مطالب

مطالب مرتبط دانشگاه ها کانادا

مطالب کانادا

انواع کاردانشجویی در کانادا

کار در محیط دانشگاه (On Campus):

اگر دانشجوی تمام وقت هستید و دارای ویزای تحصیلی معتبر می باشید، می توانید درهمان دانشگاه که پذیرفته شدید کار کنید و نیازی به مجوز کار نخواهید داشت. برای کار دانشجویی در کانادا نیاز به داشتن Sin Number خواهید بود.

 کار در خارج از دانشگاه (Off Campus):

اگر دانشجوی تمام وقت هستید و دارای ویزای تحصیلی معتبر می باشید، میتوانید هفته ای ۲۰ ساعت در زمان هایی که دانشگاه تعطیل است کار کنید. برای این نوع کار نیز باید Sin Number داشته باشید.

 کار به عنوان کار آموز:

برای کارآموزی ابتدا باید ویزای تحصیلی معتبر داشته باشید و همچنین برنامه کارآموزی بخشی از برنامه تحصیلی شما باشد . همچنین مدت کارآموزی نباید بیشتر از 50% طول تحصیل شما باشد .

 کار همسر دانشجو:

تازمانی که ویزای تحصیلی فرد اصلی مورد قبول و معتبر باشد همسر وی می تواند با داشتن ویزای کار به صورت نامحدود در این کشور مشغول به کار شود .