ادامه مطالب

مطالب مرتبط دانشگاه ها کانادا

مطالب کانادا

نکات قابل توجه ویزای دانشجویی کانادا

1- افرادی که قصد ادامه تحصیل در کانادا را دارند میبایست حداقل 2 تا 3 ماه قبل از شروع زمان تحصیل برای روادید دانشجوئی اقدام فرمایند.
2- متقاضیانی که برای ادامه تحصیل عازم یکی از دانشگاه های استان Quebec هستند میبایست شخصا مبادرت به درخواست برگه CAQ از دانشگاه مربوطه نمایند.
3-دانشجویان بورسیه دولت ایران علاوه بر مدارک مورد نیاز فوق، برای تشکیل پرونده ملزم به ارائه ضمانت نامه مالی از طرف وزارتخانه مربوطه و معرفی نامه از وزارت امور خارجه می باشند.
4- در صورت درخواست روادید دانشجوئی بیش از 6 ماه، انجام معاینات پزشکی الزامیست.
در صورت صلاحدید سفارت از متقاضیانی که کمتر از 6 ماه تحصیل خواهند کرد نیز آزمایشات پزشکی بعمل خواهد آمد.
بدیهی است ارائه مدارک فوق ضمانت صدور ویزا نمی باشد و مدارک ضمیمه فرم تقاضا پس از تحصیل مسترد نخواهد شد.
چنانچه گذرنامه خود را از زمان ارائه فرم درخواست تا صدور ویزا تعویض نموده اید، هنگام تحویل گذرنامه جدید سفارت را مطلع فرمایید.
توجه: اگر شخص دیگری به نمایندگی از شما درخواست روایدتان را پیگیری می نماید(representative)یا مایلید جریان پرونده شما قرار گیرد(designated individual)لازم است در مورد اول فرمIMM 5476 و در مورد دوم فرم IMM5475 تکمیل گردد.
#ویزای_کانادا #ویزای_دانشجویی_کانادا #کانادا
2275