ادامه مطالب

مطالب مرتبط ویزا کانادا

مطالب کانادا

دریافت اقامت دایم از طریق پیشنهاد کاری

سوال یکی از دوستان در خصوص 

دریافت اقامت دایم از طریق پیشنهاد کاری به چه صورت انجام می شود

ابتدا شما از یک کارفرما کانادایی یک پیشنهاد کار دریافت میکنید و سپس این پیشنهاد باید توسط وزارت کار کانادا مورد تایید قرار بگیرد که چرا شخص شما را برای این کار انتخاب کرده است بعد از دریافت تاییدیه وزارت کار شما برای ویزای کار و اجازه کار اقدام میکنید، پس از دریافت ویزای کار که ملزم هستید یکسال برای کارفرما کار کنید و‌کارفرما به شما حقوق پرداخت کند، میتوانید با دریافت مدرک آیلتس حداقل 5 جنرال برای اقامت دایم کانادا از طریق سابقه کار کانادایی اقدام کنید.