یک مورد آموزنده برای ورود به کانادا - عدم همراه داشتن ترجمه مدارک در ویزای توریستی

چنانچه ویزای شما صرفا یک ویزای ویزیتوری یا توریستی ساده است و به همراه خانواده و یا تنها وارد کانادا می شوید، لطفاً مدارک ترجمه شده تحصیلی و یا کاری خود را به همراه "نیاورید".

💠 زیرا ممکن است افسر فرودگاه راجع به این مدارک از شما توضیحات بخواهد.

⁉️ اما چرا این اتفاق می‌افتد؟

❇️ زمانی که شما درخواست ویزای توریستی می‌دهید توجیه تان بر این است که قصد دارید برای مدتی در کانادا بوده و سپس خاک کانادا را ترک کنید.
❇️ اما هنگامی که مدارک تحصیلی و کاری خود را ترجمه می کنید و به همراه خود میاورید ممکن است این سوال در ذهن افسر فرودگاه ایجاد شود که شما قصد دارید از طریق برنامه های مهاجرتی و یا تحصیلی در کانادا ماندگار شوید.
❇️ در این حالت افسر مهاجرت اجازه دارد برای شما مدت زمان مشخصی را تعیین کرده که پس از آن باید خاک کانادا را ترک نمایید.

🌐 از آنجایی که اکثر برنامه های مهاجرتی کانادا به شکل آنلاین است، الزامی برای به همراه داشتن این گونه مدارک وجود ندارد.