10 شغل پردرآمد در آلمان

پزشکان:

- 80 درصد مسئولین بیمارستان ها درآمدی بین 125 تا 500 هزار یورو در سال دارند.
- 80 درصد مسئولین بخش، درآمدی بین 85 تا 150 هزار یورو در سال دارند.

شیمیدان ها و داروسازان:

- درآمدی بالغ بر 58 هزار یورو در سال با مدرک فوق لیسانس
- 68 هزار یورو برای افراد دارای درجه ی دکترای حرفه ای

مدیران شرکت ها و اعضای هیئت مدیره:

- درآمد میانگین برای مدیریت در شرکتی تا سقف 50 —-
کارمند: 184 هزار یورو

مهندسین:
- برای مهندسین تازه کار درآمدی حدود 40 تا 44 هزار یورو
- و برای متخصصین با تجربه درآمدی بین 63 تا 81 هزار یورو در سال

بانکداران و سرمایه گذاران حوزه ی مالی اعتباری:

- در سال نخست درآمدی بیش از 150 هزار یورو در انتظارشان خواهد بود.
- در حوزه های مختلف سرمایه گذاری حتی انتظار 300 هزار یورو وجود دارد.


متخصصین آی تی:
- درآمدی بین 64 تا 67 هزار یورو در سال

حقوقدانان و وکلا:

- برای شروع درآمدی بین 70 تا 100 هزار یورو طبق مصوبات دولتی خواهند داشت.
- وکلای با تجربه سطح درآمدشان تا 200 هزار یورو در سال هم میتواند برسد.

فعالین حوزه ی بازاریابی و فروش:
- درآمدی بین 20 تا 200 هزار یورو

سیاستمداران:

- نمایندگان پارلمان با درآمدی بالغ بر 99 هزار یورو
- آنگلا مرکل با درآمدی حدود 200 هزار یورو در سال
- وزرای آلمان با درآمدی نزدیک به 14 هزار یورو در سال

مشاورین شرکت ها:

- در سال های ابتدایی دارای درآمدی بین 35 تا 60 هزار یورو خواهند بود.
- با پیشرفت کاری میتوانند سطح حقوق خود را به بین 250 تا 300 هزار یورو در سال برسانند.

2805