زیباترین کتابخانه آلمان

زیباترین کتابخانه شهر اشتوتگارت در آلمان شهر اشتوتگارت مرکز رسانه ای جدید و جالبی را که به عنوان کتابخانه شهر معرفی شده است را افتتاح کرده است.
این کتابخانه با طراحی شگفت انگیز و زیبایش، محیطی پر از رنگ های طبیعی را برای کتاب ها و بازدید کنندگانش فراهم نموده است.
2418