مدارک لازم ویزای مجارستان

مدارک لازم جهت دریافت ویزای مجارستان به شرح زیر است:

1) اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی.

الف- مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود.

ب- ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است.

2) 6 قطعه عکس 4 * 3 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید

3) اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن.

4) اصل و ترجمه گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک. الف- حساب های جاری: کارکرد سه ماه اخیر.

 • در صورت نداشتن گردش حساب، گواهی موجودی حساب نیز قابل ارائه میباشد. ب- سپرده های بانکی.
 • * ارائه گردش حساب به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر بین الملل قابل قبول میباشد.
 • * باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 500.000.000 ریال باشد.
 • 5) اصل و ترجمه سند مالکیت.
 • 6) اصل و ترجمه مدارک شغلی:
 • الف- پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی.
 • ب- وکلا: پروانه وکالت.
 • ج- مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه.
 • د-بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی.
 • ه- مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت.
 • و-در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس.
 • ز-دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه ( اصل نامة اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار ).
 • * جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامة اشتغال به تحصیل، ارائه اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی میباشد.
 • 7) برای فرزندان زیر 11 سال که بدون همراهی پدر، همچنین خانم های متأهل که تنها سفر میکنند، رضایتنامه محضری الزامی است.
 • 8) مدارک شغلی همسر برای خانم های خانه دار.
 • * حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد.
 • * مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند.
 • * چک رمزدار یا ضمانتنامه بانکی حداقل به مبلغ 500.000.000 ریال در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت حسن اجرای تعهدات که پس از بررسی مدارک در صورت نیاز به ضمانت های بیشتر متعاقباً اعلام میگردد.
 • * کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه 4A دارند.
 • #ویزای_مجارستان #مجارستان
2271