ویزای تجاری هند

ویزا تجاری هند مختص کسانی است که برای کار به هند مراجعت می کنند.
مدارک مورد نیازبرای ویزای تجاری هندبه شرح زیر است :
1- اصل پاسپورت با اعتبار بیش از شش ماه
2- فرم های پر شده مخصوص ویزای تجاری
3- شش قطعه عکس
4- دعوت نامه از سازمان یا شرکت هندی
5- معرفی نامه از سازمان یا شرکت ایرانی 6- اصل و کپی بلیط رفت و برگشت تایید شده صدور این ویزا بطور معمول ده روز طول می کشد.
#ویزای_هند #ویزای_تجاری_هند #هند
2308