راج پَت

راج پت یا راه همایونی، مسیر عریضی است که توسط معمار انگلیسی ادوین لوتین ساخته شده و هر سال در روز بیست و ششم ژانویه، میزبان رژه های روز جمهوری است.
این مسیر 2و 6 کیلومتر است وبیشتر مسیر تشریفاتی است.
#دهلی #راج_پت #هند_گردشگری #گردشگری #پایتخت_هند #هند #راه
2374