قلعه آگرا هند

ا کبر شاه ساختِ این قلعه و کاخِ ماسه سنگی را در سال ۱۵۶۵ شروع کرد و نوه اش شاه جهان آن را کامل کرد.
ا کبر شاه می خواست این قلعه، که درست سر جایِ استحکاماتِ قدیمی ترِ راجپوت قرار گرفته است، دژی نظامی باشد، اما شاه جهان از آن یک کاخ ساخت؛ کاخی که پس از کودتای اورنگ زیب به قفس طلاییِ شاه جهان تبدیل شد.
همین اورنگ زیب هم بود که برج و باروی نهاییِ قلعه را به مجموعه اضافه کرد.
دیوارهای قلعه بیش از ۲۰ متر ارتفاع و حدود ٢.
٥ کیلومتر طول دارند و تنها راه رفتنِ به آن سوی دیوارها گذشتن از دروازه های عظیم قلعه بوده است.
درون مجموعه بیشتر به مارپیچی از ساختمان های متعدد شبیه است که فقط می توانید از بعضی قسمت هایش بازدید کنید.
البته بخش های بزرگی از مجموعه هم در جریان جنگ های مختلف ویران شده اند.
امروزه تنها راه ورود به مجموعه دروازه آمار سینگ در جنوب است که طراحی پیچیده اش مهاجمان را گیج می کرده است.
از اینجا به دروازه ی دیگری می رسید که به حیاطِ دیوان عام باز میشود؛ تالاری ستون دار که محل بار عامِ شاه جهان بوده است.
در شمالِ دیوان عام، مسجدِ مُتی یا مسجد مروارید را میبینید که معمولا برای بازدید گردشگران باز نیست، اما در عوض می توانید به مسجد نگینه در طبقه بالای قلعه بروید.
در تراس مجموعه که به رود و تاج محل مشرف است هم تخت جهانگیر را پیدا میکنید که تخت پادشاهیِ جهانگیر، پسر ا کبر، بوده است.
حالا ا گر رو به رود بایستید، دیوان خاص را هم در سمت راستتان می بینید.
شیش محل )کاخ آینه(، مُسَمان برج، خاص محل، کاخ جهانگیر، حوض جهانگیر و مسجد مینا هم از دیگر ساختمان های دیدنیِ قلعه ی آ گرا هستند.
#قلعه_آگرا #هند_گردشگری #گردشگری #آگرا #هند #قلعه
2139