ویزای تحقیقاتی هند

ویزای تحقیقاتی هندوستان برای دانشجویان مقطع دكترا و فوق دكترا صادر ميشود صدور اين ويزا منوط به طی مراحل خاص در هند و ايران ميباشد, اين ويزا در واقع پس از تاييد وزارت توسعه منابع انسانی هند (MHRD) توسط سفارت هند در تهران صادرمیشود.
مدت زمان ويزای تحقيقاتی سه سال می باشد.
که تقریبا از یک ماه تا یک سال طول میکشد تا ویزا آماده شود.
#ویزای_تحقیقاتی_هند #ویزای_هندوستان #هند
2430