✅ اصطلاحات کاربردی که لازم است دانشجویانی که اپلای میکنند بدانند!


🔅Fund
💢در واژه به معنای صندوق و ذخیره است. در اصطلاح به معنای هر نوع کمک هزینه و بودجه ای برای انجام کاری خاص است که برای شرکت ها و سازمان ها نیز کاربرد دارد.

🔅Partial_Fund
💢مجموعی از کمک هزینه ها که بخشی از هزینه های دانشجو را پوشش می دهند.

🔅Full_Fund
💢مجموعی از کمک هزینه ها که تمامی هزینه های دانشجو را پوشش می دهند.

کمک هزینه های که در قبال آن ها کاری انجام نمی دهید و به طور کلی به شرایط شما بستگی دارند.

🔅Scholarship
💢 در واژه به معنای بورسِ تحصیلی است. خیلی ها اسکالرشیپ را با فاند به جای هم استفاده می کنند. اما در حقیقت scholarship به نوعی از fund گفته می شود که جهت پوشش دادن هزینه های تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد. این پولی است که بیش تر بر اساس داشته های قبلی شما به شما تعلق می گیرد. در هنگام جتسجو دقت داشته باشید برخی از بورسیه ها فقط برای گروهی از افراد برنامه ریزی شده اند که ممکن است از واژه های همچون Merit ، Disability، Women، Reginal برای مشخص کردن آن دسته از افراد استفاده شود.

زمان اقدام برای بورسیه ها معمولا مجزا از زمان پذیرش است و حتما باید به این نکته توجه داشته باشید که بورسیه ها در تمامی موارد هزینه کل دوره دکتری یا ارشد را پوشش نمی دهند و به ایمیل های که از طرف دانشگاه به دست شما می رسد یا شرایط مندرج در سایت دانشگاه باید بسیار دقت کنید. برای مثال دانشگاه طی نامه ای به شما اعلام خواهد کرد که بورسیه شما زمانی تمدید خواهد شد که حداقل معدل شما از 3 کم تر نشود.

🔅 Tuition_Waiver
💢به معنای حذف و معافیت از شهریه است. اگر موفق شوید که بورسیه بگیرید و tuition waiver شامل حال شما بشود کمک بسیار زیادی به شما خواهد شد.

🔅 Research_Fellowship
💢تفاوت خاصی بین Research Fellowship و Scholarship نیست و خیلی از دانشگاه های آمریکا این دو را یکی در نظر می گیرند. اما اگر بخواهیم دقیق به آن بنگریم این کمک هزینه به شخصی تعلق می گیرد که تمرکز بر زمینه خاصی از تحقیقات در رشته مورد نظر خود کرده است.

971