آب و هوای روسیه در اردیبهشت

اگر دوست دارید که در اردیبهشت ماه به مسکو روسیه سفر کنید ، به آب و هوای مسکو در اردیبهشت ماه توجه کنید و با ما همراه باشید.
فصل بهار در جریان است.
آب و هوا در مسکو روسیه همچنان رو به گرما می رود و احتمال بارش کمتر می شود.
دمای شهر مسکو در اردیبهشت ماه بین 13درجه سانتی گراد تا 24 درجه سانتی گراد قرار دارد.
و هوا نیز آفتابی و نیمه ابری است.
وحتی این شهر دراین ماه از سال خالی از تورست نیست.
#آب_هوای_روسیه #روسیه #هوای_روسیه_اردیبهشت
3235