ویزا E-2

ویزای E-2  برای شهروندان کشورهای هم پیمان برنامه ریزی شده است که خواهان ورود به ایالات متحده با هدف توسعه و اداره عملیات بنگاه تجاری می باشد که مبالغ قابل توجهی در آن سرمایه گذاری کرده اند.

دارندگان ویزای E-2  در ابتدا تنها مجاز به حضور به مدت حداکثر دو سال بوده و تایید درخواست تمدید اقامت به مدت حداکثر دو سال امکان پذیر می باشد. هیچ محدودیتی در دفعات تمدید ویزای E-2  وجود ندارد البته تا زمانی که سرمایه گذار مهاجر همچنان قصد ترک ایالات متحده پس از انقضاء مدت اقامت خود داشته باشند.

فهرست کشورهایی که در حال حاضر از موقعیت هم پیمانی ویزای E-2  با ایالات متحده برخوردارند در صفحه Treaty Countries وزارت امور خارجه موجود می باشد.

سه شرط اساسی برای درخواست ویزای E-2  وجود دارد:

  • بین ایالات متحده و کشور خارجی باید پیمانی وجود داشته و موقعیت با توجه به آن پیمان درخواست شده باشد
  • مالکیت یا کنترل قسمت عمده ای از شرکت سرمایه گذار باید در اختیار شهروندان کشور خارجی باشد که موقعیت با توجه به آن پیمان درخواست شده باشد
  • شهروندی کشور خارجی که این موقعیت توسط هرکدام از آنان یا مدیران شرکتی که خواهان موقعیت بر اساس آن پیمان می باشند درخواست شده باشد

برای احراز شرایط ویزای E-2 ، متقاضی سرمایه گذاری باید دارای شرایط زیر باشد:

  1. باید تابعیت یک کشور هم پیمان را داشته باشد.
  2. باید سرمایه قابل توجهی را در بنگاهی در ایالات متحده سرمایه گذاری کرده یا در حال سرمایه گذاری باشد.
  3. آنها باید تنها با هدف توسعه و اداره سرمایه گذاری درخواست ویزای ایالات متحده را نموده باشند. این امر را می توان با اثبات تملک حداقل 50% بنگاه تجاری و یا کنترل عملیاتی بنگاه از طریق تصدی پست مدیریتی اثبات نمود.

به نظر USCIS، سرمایه گذاری به معنای قراردادن سرمایه توسط سرمایه گذار هم پیمان در یک بنگاه با هدف ایجاد سود می باشد و این سرمایه گذاری شامل وجه نقد یا سایر دارایی های سرمایه گذاری می باشد. در صورت شکست سرمایه گذاری، سرمایه نیز از بین خواهد رفت و سرمایه گذار هم پیمان باید اثبات نماید که وجه مورد نظر از فعالیتهای جنایی و غیرقانونی کسب نشده است.

USCIS مقادیر قابل توجه سرمایه را با توجه به موارد زیر تعریف می کند:

  1. هزینه سرمایه گذاری در مقایسه با کل هزینه خرید بنگاه تاسیس شده یا تاسیس بنگاه جدید
  2. کافی بودن سرمایه گذاری برای اطمینان از تعهد مالی سرمایه گذار هم پیمان جهت انجام موفقیت آمیز عملیات بنگاه
  3. کافی بودن سرمایه گذاری برای پیش بینی موفقیت سرمایه گذار هم پیمان در توسعه و اداره بنگاه. با کاهش هزینه بنگاه، سرمایه گذاری باید از تناسب بالایی برخوردار باشد تا بعنوان سرمایه گذاری قابل توجه قلمداد شود.

در نهایت، بنگاه سرمایه گذاری نباید صرفا حاشیه ای باشد بدین معنا که بنگاه سرمایه گذاری باید از پتانسیل فعلی و آتی لازم برای ایجاد سود بیشتر جهت تامین هزینه های معیشتی سرمایه گذار هم پیمان و خانواده او برخوردار باشد. بنگاههای جدید تجاری نیز می توانند واجد شرایط باشند حتی در صورتی که در حال حاضر فاقد شرایط لازم باشند. اما در چنین مواردی، بنگاه باید قابلیت خود را ظرف مدت 5 سال از زمان اعطاء ویزای E-2  سرمایه گذار هم پیمان به اثبات برساند.

همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال دارندگان ویزای E-2  می توانند آنها را همراهی نمایند. لزومی ندارد که وابستگان سرمایه گذار نیز از تابعیت سرمایه گذار هم پیمان برخوردار باشند.

3381