آموزش نحوه یافتن نمره SVP Range شغل در آمریکا

آموزش نحوه یافتن نمره SVP Range شغل در آمریکا در زیر به طور تصویری و گام به گام آمده است :

SVP که به آمادگی فنی و حرفه ای خاص نیز معروف است از طرف وزارت کار آمریکا رتبه بندی می شود و برای گرفتن برخی از ویزا های آمریکا بسیار اهمت دارید چنانچه SVP شغل شما که در آن حداقل 2 سال سابقه کار دارید برابر و یا بیشتر از 7 باشد به شما در دریافت ویزا بسیار کمک خواهد کرد در زیر مراحل گام به گام و تصویری برای یافتن نمره SVP شغل خود ( SVP Range ) در سایت وزارت کار آمریکا را تقدیم می کنیم .

1- در ابتدا وارد وب سایت وزارت کار آمریکا به نشانی www.onetonline.org شوبد .

2- پس از مورد به سایت در قسمت Find Occupations که با رنگ زرد در تصویر زیر مشخص شده است رفته در در منو باز شو آن گزینه Job Family را انتخاب کرده و وارد مرحله بعد شوید .

آموزش نحوه یافتن نمره SVP Range شغل در آمریکا

3- در این قسمت و در قسمت Browse By Job Family روز منو باز شو کلیلک کرده و شغل خود را انتخاب کنید سپس دکمه Go را زده و وارد مرحله بعدی شوید .

آموزش نحوه یافتن نمره SVP Range شغل در آمریکا

4- در این قسمت در لینک های آبی رنگ همانند تصویر زیر جستجو کرده و بر روی شغل خود کلیک ککید .

آموزش نحوه یافتن نمره SVP Range شغل در آمریکا

5- سپس روی گزینه Job Zone که در تصویر را رنگ زرد مشخص شده است کلیک کنید تا وارد مرحله نهایی شوید .

آموزش نحوه یافتن نمره SVP Range شغل در آمریکا

6- در این قسمت شما می توانید همانند تصویر زیر نمره SVP شغل مورد نظر خود را در SVP Range که با رنگ زرد مشخص شده ببینید .

آموزش نحوه یافتن نمره SVP Range شغل در آمریکا