جمعیت جزیره ی پرنس ادوارد در کشور کانادا

جمعیت جزیره ی پرنس ادوارد در کشور کانادا 146،105 نفر تخمین زده شده است.
جزیره پرنس ادوارد با توجه به جمعیت کم، پرتراکم ترین استان در کشور کانادا است.
حدود 54٪ از جمعیت جزیره ی پرنس ادوارد در کشور کانادا در مناطق روستایی زندگی می کنند.
ساکنین اولیه جزیره ی پرنس ادوارد از میکماک می باشند، سپس بریتانی ها، فرانسوی ها، ایرلندی ها و اسکاتلندی ها به آن ملحق شدند.
حدود 11 درصد از جمعیت جزیره ی پرنس ادوارد در کشور کانادا، زبان اولشان زبان فرانسه است.
مطالب مرتبط کانادا #جمعیت_جزیره_پرنس_ادوارد #جزیره_پرنس_ادوارد #جزیره #فرانسه #جمعیت #کشور_کانادا #فرانسوی #ایرلندی #بریتانی #اسکاتلندی #جزیره_کشور #کانادا
584