پارک ملی بنف

پارک ملی بنف که در استان آلبرتا قرار دارد، نه تنها اولین پارک ملی کاناداست، بلکه یکی از بزرگ ترین و پر بیننده ترین پارک های این کشور است. منظره طبیعی و خارق العاده این پارک توریست های زیادی را جذب بزرگراه ترنس کانادا می کند که از میان این پارک می گذرد.  در این پارک حیوانات زیادی مانند خرس های سیاه، خاکستری، گوزن های شمالی، گرگ و عقاب های گر را ببینید. 

2748