ادامه مطالب

مطالب مرتبط ویزا کانادا

مطالب کانادا

اخذ اقامت کانادا از طریق کارآفرینی

در حال حاضر بعضی از استان های کانادا به افراد کارآفرین اقامت اعطا می کنند. شرایط این استان ها را به اختصار مرور می کنیم: 

 بریتیش کلمبیا: حداقل دارایی ۶۰۰٬۰۰۰ دلار - تعهد سرمایه گذاری به میزان ۲۰۰٬۰۰۰ تا ۴۰۰٬۰۰۰ دلار - تعهد کارآفرینی برای یک نفر - بدون ودیعه - اقامت پس از انجام تعهدات اعطا می شود. 

 ساسکاچوان: حداقل دارایی ۵۰۰٬۰۰۰ دلار - تعهد سرمایه گذاری به میزان ۳۰۰٬۰۰۰ دلار - تعهد کارآفرینی برای دو نفر - بدون ودیعه - اقامت پس از انجام تعهدات داده می شود. 

 ساسکاچوان ( کشاورزی): حداقل دارایی ۵۰۰٬۰۰۰ دلار - تعهد سرمایه گذاری به میزان ۱۵۰٬۰۰۰ دلار - ودیعه ۷۵٬۰۰۰ دلار - اقامت بلافاصله در زمان ورود به کانادا داده می شود. 

 نیوبرانزویک: حداقل دارایی ۶۰۰٬۰۰۰ دلار - تعهد سرمایه گذاری به میزان ۲۵۰٬۰۰۰ دلار - ودیعه ۱۰۰٬۰۰۰ دلار - سن ۲۲ تا ۵۵ سال - حداقل فوق دیپلم - اقامت بلافاصله در زمان ورود به کانادا اعطا می گردد. 

 نوا اسکوشیا: حداقل دارایی ۶۰۰٬۰۰۰ دلار - تعهد سرمایه گذاری به میزان ۱۵۰٬۰۰۰ دلار - بدون ودیعه - اقامت پس از انجام تعهدات داده می شود. 

 پرنس ادوارد: حداقل دارایی ۶۰۰٬۰۰۰ دلار - تعهد سرمایه گذاری به میزان ۱۵۰٬۰۰۰ دلار - سن: ۲۱ تا ۵۹ سال - حداقل دیپلم - ودیعه ۲۰۰٬۰۰۰ دلار - اقامت بلافاصله در زمان ورود به کانادا داده می شود. 

در کلیه این برنامه ها٬ متقاضی باید:
آیلتس حدود ۴ داشته باشد. 
۳ سال سابقه مالکیت بیزینس یا مدیریت ارشد داشته باشد. 

2850