مزایای مهاجرت به امریکا از طریق EB3

1) امکان اقدام برای افراد با هرگونه مدرک تحصیلی و عدم نیاز به مدرک رسمی زبان انگلیسی (ایلتس یا تافل)

2)عدم نیاز به سرمایه گذاری

3)اخذ گیرین کارت دائمی در بدو ورود برای تمام افراد خانواده

4) بدون نیاز به سابقه کار تخصصی 

5) بدون شرط سنی

6)درصد قبولی بسیار بالا

7) سرعت پردازش نسبتا بالا

8) مهاجرت به آمریکا به همراه شغل تضمین شده با درآمد

3645