ویزا EB-5

ویزای EB-5، قانون مهاجرت 1990، ویزایی است که پذیرش سرمایه گذاران مهاجر بعنوان ساکنین قانونی و دائمی را مجاز نموده و تا امروز نیز تنها ویزای ایالات متحده است که انجام این کار را مجاز می داند. برنامه ویزای سرمایه گذاران مهاجر که با ایجاد برنامه ویزایEB-5 آغاز شده است برای خارجیانی که نسبت به سرمایه گذاری حداقل 500،000 دلار در بنگاههای جدید بازرگانی اقدام نموده و حداقل 10 کارگر آمریکایی تمام وقت را استخدام نمایند قابل دسترس می باشد. برای افرادی که در برخی پروژه های ویژه که توسط مرکز منطقه ای حمایت می شوند سرمایه گذاری می نمایند، سرمایه گذار می تواند از شرایط مربوط به استخدام این نوع ویزا با اتکا به گزارش تحلیل تاثیر اقتصادی بهره مند گردد کاهش نیاز به شرایط استخدام مستقیم که سرمایه گذاران مستقیم ویزای EB-5 واجد شرایط آن هستند.

با اعمال تغییرات اساسی در EB-5 و افزایش تقاضا، هر سال نسبت به دهه گذشته، تعداد متقاضیان ویزای EB-5 به شکل چشمگیری افزایش یافته است. در سال 2008، USCIS 1360 ویزای EB-5 صادر کرده بود اما  تعداد ویزاهای صادر شده تا سال 2012 به بیش از 4000 مورد می رسید. در آن زمان، 80% سرمایه گذاران ویزایEB-5 از چین بودند که علت آن را می توان به رشد اقتصادی بی سابقه چین نسبت داد که از سال 2000 آغاز شده است. اخیرا، گزینه های سرمایه گذاران بین المللی کاهش یافته است زیرا کانادا به برنامه های سرمایه گذاری مهاجرتی آسان و نسبتا ارزان پایان داده است.

میزان تایید درخواست گرین کارت در برنامه ویزای EB-5 بالاست. در سال 2009، USCIS حدود 1028 درخواست برای این نوع ویزا دریافت کرد و از میان آنها، 966 مورد پذیرفته شدند. تا سال 2013، USCIS حدود 6517 درخواست ویزای EB-5 دریافت کرده است که از میان آنها، 6/82% پذیرفته شده اند. قسمت عمده ای از موارد رد این نوع ویزا در نتیجه ناتوانی سرمایه گذاران در اثبات مبالغ سرمایه گذاری خود می باشد.

برنامه ویزای EB-5 یکی از گزینه های مطمئن برای افرادی است که از منابع مالی لازم برخوردار بوده و نیازمند بازگشت قابل توجه سوداز مبلغ سرمایه گذاری خود نیستند. در این برنامه، نیازی به استخدام کارگران آمریکایی نبوده و فاقد شرایط زبانی، تحصیلی، مهارتی یا سنی می باشد. به دلیل رکود اقتصادی اخیر، USCIS شرایط خود را برای برنامه ویزای EB-5 بعنوان روشی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی تسهیل نموده است. در حال حاضر، قوانینی برای افزایش سالانه تعداد ویزا در این نوع ویزای اقامت دائم در نظر گرفته شده است.

شرایط مربوط به سرمایه گذاری سرمایه ای

1. حداقل مبلغ مورد نیاز

حداقل مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز برای ویزای EB-5، 1،000،000 دلار برای هر سرمایه گذار مهاجر می باشد. با این حال، مبلغ مذکور به 500،000 دلار در صورت سرمایه گذاری در مناطق اشتغال هدفمند کاهش یافته است. این مناطق باید دارای نرخ اشتغال 150% میانگین ملی باشد. منظور از مناطق روستایی، مناطق شهری یا جمعیتی کمتر از 20،000 می باشد.

2. شرایط در معرض خطر

اگر ماده ای در قرارداد سرمایه گذاری وجود داشته باشد که بازگشت سرمایه متقاضی ویزا را تضمین نماید، سرمایه گذاری آنها دیگر در معرض خطر نبوده و خواهان باید تمام مبلغ سرمایه در معرض خطر را در بنگاه سرمایه گذاری نماید.

3. منشاء قانونی مبالغ

دارایی هایی که به شکلی مستقیم یا غیر مستقیم به طرق غیرقانونی بدست آمده اند بعنوان سرمایه قابل قبول نمی باشند. در واقع، USCIS در مورد بررسی مشروعیت مبالغ بسیار سختگیر است.

شرایط مربوط به پروژه سرمایه گذاری

به استثناء پروژه هایی که تحت حمایت مرکز منطقه ای قرار دارند، سرمایه گذاران ویزای EB-5 ملزم به شرکت در مدیریت عملیات بنگاه سرمایه گذاری شده هستند. در واقع، این امر با کسب موقیعیت مدیریتی، شرکت در روند تصمیم گیری یا حضور بعنوان عضو حق رای در هیات مدیره پروژه مورد نظر امکان پذیر می باشد. با این حال، USCIS این امکان را برای سرمایه گذاران ویزای EB-5 که در پروژه های حمایت شده توسط مرکز منطقه ای سرمایه گذاری می کنند فراهم می نماید تا از شرط نقش مدیریتی را تنها با پذیرفته شدن در پروژه بعنوان شریکی محدود برخوردار شوند با این فرض که شرکای محدود، بعنوان یک کل، قادر به اعمال برخی اقدامات سیاست گذاری در امور مدیریتی مشارکتی می باشند که برای مسائل موضوع رای دهی توسط شرکای محدود سرمایه گذاری نموده اند

ویزای EB-5 یک فرایند سه مرحله ای متشکل از درخواست مهاجرت توسط کارآفرین خارجی (فرم I-526)، اخذ اقامت دائم مشروط از طریق پردازش کنسولی، و تغییر اقامت مشروط در پایان سال دوم اقامت در آمریکا (فرم I-829) می باشد.

تکمیل درخواست ویزای مهاجرت (فرم I-526)

سرمایه گذاران مهاجر باید فرم I-526 (درخواست مهاجرت توسط کار،ارین خارجی) را تکمیل نموده، هزینه تکمیل فرم یعنی 1،500 دلار آمریکا را پرداخت کرده و اسناد و مدارک مورد نیاز USCIS را ارائه نمایند. پس از تایید فرم I-526، مهارجین باید نسبت به درخواست ویزای مهاجرت از طریق روند کنسولی اقدام نمایند. اسناد و مدارک مورد نیاز فرم I-526 باید نشان دهنده سرمایه گذاری سرمایه گذار مهاجر در پروژه ای واقع در آمریکا (با استفاده از دارایی های کسب شده به طرق قانونی) و ایجاد شغل تمام وقت برای حداقل 10 کارگر آمریکایی باشد.

روند کنسولی

پس از دریافت تائیدیه I-526 توسط سرمایه گذار، سرمایه گذاران می توانند نسبت به دریافت اقامت دائم مشروط از طریق روند کنسولی اقدام نمایند. روند کنسولی زمانی است که فعالیت USCIS با وزارت امور خارجه برای صدور ویزا پس از تائید فرم I-526 آغاز می شود. روند کنسولی شامل مصاحبه ویزا، بیومتریک (انگشت نگاری الکترونیکی)، جمع آوری اسناد و مدارک لازم، و معاینه پزشکی توسط پزشک معتمد وزارت امور خارجه می باشد. اعضاء درجه یک خانواده (همسر و فرزندان مجرد زیر 21 سال) سرمایه گذاران ویزای EB-5 باید بعنوان همزمان با مهاجر اصلی روند کنسولی را پشت سر بگذارند.

تغییر شرایط اقامت

در پایان سال دوم اقامت سرمایه گذار در آمریکا، آنان فرم I-829 را به منظور تغییر شرایط مربوط به اشتغال زایی و سرمایه گذاری تکمیل می نمایند که گرین کارت اولیه سرمایه گذار را مشروط به ایفاء این دو شرط می نماید. پس از آن، سرمایه گذار و اعضاء خانواده او دارای گرین کارت کامل و غیرمشروط خواهند بود.

.

3553