ویزای بازدیدکننده B-1/B-2

ویزای B-1 (بازدیدکننده تجاری) و ویزای B-2 (بازدیدکننده توریستی) برای تمامی شهروندان و ملیتها از سراسر جهان قابل دسترس می باشد. گروه ویزای ترکیبی B-1/B-2تنها ویزای آمریکایی است که به شکل گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. از میان تقریبا 11 میلیون ویزای غیرمهاجرتی که در سال 2015 در ایالات متحده صادر شده است، حدود 5/8 میلیون ویزا از نوع ویزای B-1/B-2 بوده است. همچنین، از میان 35000 ویزای غیرمهاجرتی صادر شده برای ایرانیان در سال 2015، بیش از 29000 ویزا از نوع ویزای B-1/B-2 بوده است.

در اغلب موارد، کنسولگری های ایالات متحده در سراسر جهان می توانند ظرف مدت چند روز نسبت به تایید و صدور ویزای بازدیدکننده اقدام نمایند. جزئیات زیر به توضیح واجدین شرایط دریافت ویزای B-1 یا B-2 و نحوه افزایش شانس خود در هنگام درخواست این ویزا می پردازد.

در صورتی واجد شرایط دریافت ویزای بازدیدکننده B-1 خواهید بود که یک مسافرت کاری کوتاه به ایالات متحده داشته باشید. در صورتی واجد شرایط دریافت ویزای بازدیدکنندهB-2 خواهید بود که بعنوان توریست یا جهت درمان پزشکی به ایالات متحده سفر کنید. این دو ویزا معمولا به صورت ترکیبی صادر شده و امکان بهره مندی از تمام گزینه های موجود در این دو ویزا را برای دریافت کنندگان ویزا فراهم می آورد.

در تمام موارد، متقاضیان ویزاهای B-1/B-2 باید به کنسولگری ایالات متحده که صادرکننده ویزا می باشد و مامور گمرک ایالات متحده در نقطه ورود (معمولا فرودگاهی در آمریکا) به ایالات متحده نشان دهند که پس از پایان مجوز دیدار خود از ایالات متحده و انقضاء ویزای B-1/B-2 به کشور خود باز خواهند گشت. در بسیاری موارد، آسانترین روش برای اثبات قصد بازگشت به کشور دارنده ویزا در پایان دیدار از ایالات متحده، اثبات اشتغال، داشتن خانواده و آدرس دائمی برای بازگشت به وطن می باشد.

بازدیدکنندگان ویزای B-1 مجاز به حضور در ایالات متحده با اهداف تجاری- مانند تاسیس نهاد کسب و کار در آمریکا، تملک یا سرمایه گذاری، یا انجام نوعی کار برای کارفرمایان غیر آمریکایی خود- می باشد. با اینحال، این امکان وجود دارد که بازدیدکنندگان ویزای B-1 توسط کارفرمای آمریکایی استخدام نشده یا نتوانند کار خود را در حین اقامت در ایالات متحده انجام داده یا از منابع واقع در داخل ایالات متحده خسارت دریافت نمایند. دارندگان ویزای B-1 معمولا حداکثر تا یکسال مجاز به حضور در ایالات متحده می باشند.

بازدیدکنندگان ویزای B-2 مجاز به انجام فعالیتهای تجاری نمی باشند زیرا یکی از شرایط اصلی دریافت ویزای B-2 این است که متقاضیان صرفا برای تفریح یا درمان به ایالات متحده سفر نمایند. دارندگان ویزای B-2 معمولا ویزای شش ماهه برای اقامت در ایالات متحده دریافت می کنند.

درخواست ویزای بازدیدکننده تحت عنوان ویزای B-1 یا ویزای B-2 شامل یک فرایند دو مرحله ای ساده می باشد:

  1. تهیه درخواست ویزای مناسب که شامل یک یا دو فرم دولتی (با توجه به شرایط مورد نظر) و برخی اسناد و مدارک شخصی می باشد
  2. ارائه درخواست ویزا به کنسولگری ایالات متحده جهت دریافت برنامه ملاقات حضوری برای بررسی درخواست ویزا و صدور ویزای بازدیدکننده برای شما، در صورت 

هنگامی که درخواست ویزای بازدیدکننده می کنید باید موارد زیر را برای مقامات امور مهاجرتی ایالات متحده اثبات کنید:

  • تنها برای انجام یک یا چند فعالیت مجاز، و نه به دلایل دیگر، به ایالات متحده آمریکا سفر می کنید
  • قصد دارید تا برای مدتی مشخص و محدود، برای همیشه، در این کشور اقامت کنید
  • دارای اقامت دائم در خارج از ایالات متحده بوده و دلایل دیگری دارید که منجر به اطمینان از بازگشت شما به کشور خود می شود
  • مجاز به ورود به کشوری خارجی (که می تواند کشور خودتان نیز باشد) در پایان دیدار شما از این کشور می باشید
  • از منابع مالی لازم برای تامین هزینه های خود، دیدار از ایالات متحده و ترک این کشور برخوردارید

اگرچه مصاحبه ای حضوری با مامور کنسولی ایالات متحده خواهید داشت اما صحبتهای شما برای متقاعد کردن آنها در رابطه با برخورداری از شرایط لازم برای دریافت ویزا کافی نمی باشد. برای تمام موارد مندرج در لیست زیر، باید اسناد و مدارک مستدل ارائه نمایید.

2316