دانشگاه برگن

دانشگاه برگن نروژ در سال 1946 در شهر برگن تاسیس شده است. شهر برگن، دومین شهر نروژ از لحاظ ازدیاد جمعیت است و هم چنین این شهر یکی از مراکز صنایع نفت خام و گاز طبیعی می باشد. موزه تاریخ طبیعی دانشگاه برگن حتی قبل از تاسیس دانشگاه نیز فعالیت های علمی داشته است. جالب است بدانید یک سوم فارغ التحصیلان مقطع دکتری دانشگاه برگن ، دانشجویان خارجی هستند.
دانشکده های دانشگاه برگن: دانشکده علوم انسانی، دانشکده حقوق، دانشکده ریاضی و علوم طبیعی، دانشکده پزشکی و داندانپزشکی، دانشکده روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی.
رشته هایی همچون مردم شناسی، علوم زمین و دریا، ارتباطات و مطالعات رسانه، آموزش و علوم تربیتی، زبان های پیشرفته، تاریخ، سیاست، روان شناسی، تاریخ و ادبیات  زبان انگلیسی، پزشکی، مطالهات محیطی، علوم زیستی، علوم کامپیوتر و ریاضی از جمله رشته های برتر دانشگاه برگن می باشد که در رتبه بندی جهانی از جایگاه مناسبی برخوردار می باشد.