دانشگاه علوم زیستی نروژ NBU) Norwegian University of Life Sciences )

دانشگاه علوم زیستی نروژ NBU) Norwegian University of Life Sciences )
دانشگاه NBU  نروژ در سال 1859 در شهر کوچک آس در نزدیکی اسلو تاسیس شده است. این دانشگاه در ابتدا یک مدرسه کشاورزی بود ولی با گسترش فعالیت آن تبدیل به دانشگاه شد. این دانشگاه در سال 2015 میلادی 5200 دانشجو داشته که در سه دانشکده دانشکده علوم و تکنولوژی محیط زیست، دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده دامپزشکی و علوم پزشکی به تحصیل مشغول هستند. این دانشگاه در پروژه هایی که مربوط به محیط زیست و انرژی های تجدید پذیر هستند تحقیقات زیادی انجام می دهد. این دانشگاه دارای دو کمپس است و کمپس بسیار زیبای شهر آس مفروق می باشد.