شرایط شخص برای اخذ ویزای کار یابی نروژ

در ابتدا شخص باید برای اخذ ویزای نروژ مدارکی در زمینه ی رشته ی مورد تخصص خود یا سایر مهارت ها ارائه دهد؛ ناگفته نماند که این مدارک باید مورد تایید اداره مهاجرت به نروژ قرار بگیرند.
داشتن سابقه ی کار اهمیت بسزایی دارد؛ لازم است که فرد مرتبط با رشته ی تحصیلی خود حداقل دو سال سابقه ی کار داشته باشد.
مدرک تحصیلی از دیگر شرایطی است که برای اخذ ویزای کار در نروژ موثر است؛ حداقل مدرک تحصیلی فرد برای درخواست ویزای کار، مدرک لیسانس می باشد.
تمکن مالی؛ نشان دادن توانایی تامین هزینه زندگی در نروژ و به اصطلاح ساپورت مالی در طول مدت زمانی که در نروژ به صورت موقت اقامت خواهید داشت؛ این هزینه برای مدت 6 ماه زندگی در نروژ چیزی در حدود 100,000کرون می باشد که به صورت موجودی در یک حساب کوتاه مدت به نام خود فرد در یک مدت معلوم قرار داده می شود.
#ویزای_کار_نروژ #ویزای_نروژ #نروژ
2277