ادامه مطالب

مطالب مرتبط ویزا کانادا

مطالب کانادا

مراحل ورودی اکسپرس

نحوه درخواست
مرحله 1: ایجاد نمایه آنلاین اکسپرس ورودی

شما باید یک نمایه در ورودی اکسپرس مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) ایجاد کنید. هنگامی که شما انجام می دهید، شما یک عدد ورودی اکسپرس و یک کد تایید کننده شغل دریافت خواهید کرد (همچنین به عنوان شناسه کد کاندید شناخته می شود). شما باید این را برای ارسال درخواست خود به برنامه نامزدی مهاجر انتاریو (OINP) بگذارید.
هنگامی که یک نمایه را در اکسپرس ورود ایجاد می کنید، باید علاقه خود را به مهاجرت به انتاریو یا «همه استان ها و قلمرو ها» نشان دهید.
شما باید برای یکی از دو برنامه مهاجرت اقتصادی IRCC واجد شرایط باشید: برنامه کار ماهر فدرال (FSWP) یا کلاس تجربه کانادایی (CEC).
لطفا برای اطلاعات بیشتر به راهنمای برنامه جریان اولویت سرمایه انسانی مراجعه کنید یا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ورود اکسپرس به وب سایت IRCC مراجعه کنید.

مرحله 2: OINP نامزدها در استخر اکسپرس را شناسایی می کند

OINP به طور منظم به استخر اکسپرس ورودی را جستجو می کند و نامزدهای احتمالی را که ممکن است با شرایط اولویت های سرمایه انسانی روبرو شوند، شناسایی می کند (بخش 2.0 سرپرست برنامه جریان اولویت های سرمایه انسانی برای اطلاعات بیشتر را ببینید).
اگر OINP شما را در استخر اکسپرس معرفی می کند، از طریق حساب آنلاین IRCC شما از هیئت تحریریه از انتاریو مطلع خواهید شد. این اعلان از شما دعوت می کند تا به OINP برای نامزدی تحت جریان اولویت های سرمایه انسانی اعتراض کنید.
نکته: دریافت اطلاعیه مربوطه به این معنی نیست که شما تحت شرایط اولویت سرمایه انسانی واجد شرایط هستید. لطفا به راهنمای برنامه جریان اولویت سرمایه انسانی مراجعه کنید تا اطمینان حاصل شود که معیارهای استانی و فدرال را ببینید.

مرحله 3: اعمال به OINP تحت جریان اولویت های سرمایه انسانی

پس از اینکه شما از طریق یك حساب کاربری آنلاین IRCC دریافت یكی از انتاریو از انتاریو دریافت می کنید، شما 45 روز تقویم برای درخواست OINP تحت جریان اولویت سرمایه انسانی دارید.
برای اعمال، شما باید درخواست خود را از طریق OINP e-Filing Portal ارسال کنید و اطمینان حاصل کنید که تمام مدارک مورد نیاز را شامل می شود.
همه متقاضیان باید کدام برنامه مهاجرت فدرال را که مایل به آن هستند مورد ارزیابی قرار دهند: برنامه فدرال ماهر کارگر (FSWP) یا کلاس تجربه کانادایی (CEC).
هزینه درخواست 1500 دلار است. این هزینه هزینه های پردازش درخواست شما را پوشش می دهد و پس از ارسال درخواست شما غیرقابل برگشت است. هزینه شما باید به صورت آنلاین با کارت اعتباری (VISA یا MasterCard) پرداخت شود تا بتوانید درخواست خود را ارائه دهید.
OINP نامزدی خود را با توجه به معیارهای الزام آور بودن جریان اولویت های سرمایه انسانی ارزیابی خواهد کرد. درخواست شما نیز ارزیابی خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که معیارهای FSWP یا CEC را رعایت کنید.
مرحله 4: پذیرش نامزدی از انتاریو و درخواست اقامت دائم

اگر درخواست شما توسط انتاریو تایید شده باشد، نامه ای از OINP از طریق حساب کاربری آنلاین IRCC شما مطلع خواهد شد. شما 30 روز تقویم برای پذیرش نامزدی از انتاریو در سیستم ورودی اکسپرس دارید.
یک نامزد از انتاریو به شما 600 امتیاز اضافی در سیستم رتبه بندی جامع (CRS) داده و شما دعوت نامه ای برای درخواست اقامت دائم از IRCC دریافت خواهید کرد.
هنگامی که دعوت نامه ای برای درخواست از IRCC دریافت می کنید، شما 90 روز تقویم برای درخواست اقامت دائم خود را به IRCC ارسال کنید.
برای اطلاعات بیشتر در مورد پرونده درخواست IRCC برای اقامت دائم برای نامزدهای استانی از طریق سیستم ورود اکسپرس، لطفا از وب سایت IRCC دیدن کنید.

2952