مدارک ویزای سوشیال مالزی

یکی از مراحل اخذ ویزای تحصیلی در مالزی ، دریافت ویزای سوشیال مالزی قبل از ورود به مالزی می باشد.
مدارک موردنیاز برای تحویل به سفارت مالزی در تهران جهت دریافت ویزای سوشیال مالزی :
1-اصل نامه پذیرش
2-اصل Approval letter 3-اصل پاسپورت
4-چهار قطعه عکس رنگی با زمینه آبی و سایز پاسپورت
5-نامه موجودی حساب بانکی که همان نامه تامین مالی می باشد.
حداقل موجودی باید 8 میلیون تومان باشد
6- فرم تکمیل شده درخواست ویزا (در سفارت موجود می باشد.
7-بلیط سفر به مالزی بلیط یک طرفه هم باید باشد مشکلی ایجاد نمیشود در صورتی که برنامه برگشت به ایران مشخص می باشد، جهت صرفه جویی در تهیه بلیط برگشت به ایران در آینده میتوانید بلیط 2 طرفه تهیه کنید.
2355