ویزای اسپانسر شیپ آمریکا

رخواست ویزای اسپانسر شیپ همسر K3 برای مهاجرت به آمریکا یکی از دو روش موجود برای شهروندان آمریکایی است تا بتوانند همسر خود را برای زندگی و کار به آمریکا بیاورند.
هر دو راه به کارت اقامت دائم آمریکا منجر می شود و به صورت قانونی مقیم آمریکا می شوید، یا کارت گرین کارت که مشهور است، به صورت خاص برای ازدواج شهروندان آمریکایی طراحی شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گرین کارت ازدواجی، که روش دوم مهاجرت همسر به آمریکا است، لطفا قسمت ویزای آمریکا را در وب سایت ما ببینید.
ویزای اسپانسرشیپ همسر آمریکا K3 مزایا مهاجرینی که از این طریق اقدام می کنند، به عنوان مقیم دائمی در نظر گرفته می شوند، و این کار منجر به بهره مندی از مزایای گرین کارت آمریکا برای متقاضیان موفق خواهد شد، اگر مدارک کافی تهیه گردد.
کسانی که شروع به اینکار می نمایند، اجازه دریافت کار و زندگی و داشتن شغل در امریکا بدون هیچ محدودیتی که دیگر افراد غیرمقیم دارند را بدست می آورند.
همچنین، در بخش مهاجرت فامیلی، داشتن هیچگونه پیشنهاد شغلی برای این افراد لازم نیست.
این ویزای فامیلی کاملا براساس ارتباط با شهروند آمریکایی که اسپانسر شده بستگی دارد و به داشتن پیشنهاد شغلی مربوط نمی شود.
شرایط لازم مراحل ارسال درخواست برای ویزای ازدواج امریکا UK3 در خارج از امریکا انجام می شود، اما در آمریکا تکمیل می شود.
مدارک در کشور محل اقاما اسپانسر شونده پر می شود و باید موارد زیر رعایت شود: – زوج باید بصورت قانونی ازدواج کرده باشند و بتوانند مدرک آنرا نشان دهند.
کسانی که به صورت قانونی ازدواج نکرده اند نمی توانند در این گروه پذیرش شوند.
– زوج اسپانسر باید بالای 18سال سن داشته باشند تا بتوانند قانونا فرم استشهاد و حمایت را امضا نمایند.
– همچنین، بعضی مدارک مانند: پاسپورت متقاضی، تست مدیکال و عدم سوء پیشینه پلیس، اثبات اقامت اسپانسر، سند ازدواج و در صورت لزوم مدرک اتمام تعهد در ازدواج قبلی یا طلاق باید باشد.
هنگامیکه ویزای K3 توسط سفارت آمریکا صادر شد و متقاضی وارد امریکا شد، آنها می توانند برای دریافت کارت گرین کارت و اجازه کارت اقدام کنند.
ازدواج های زیر 2 سال باید تعهد توافق اولیه را ایجاد کنند.
گرین کارت امریکا به صورت دوساله اعتبار دارد.
و اگر بعد از دو سال هنوز با هم مزدوج بودند، هر دونفر 90 روز قبل از پایان این دو سال می بایست برای برداشتن این شرط تقاضا بدهند.
وابستگان و فرزندان ویزای K3 برای اقامت دائمی در آمریکا طراحی شده است، به متقاضی شهروند امریکا اجازه می دهد تا با همسر خود در آمریکا زندگی کند.
ویزای K3 راهی برای اقامت دائم است، همچنین برای وابستگان اسپانسر شده نیز هست، و نیازهای فرزندان همسر مهاجر را نیز شامل می شود.
فرزندان همسر مهاجر نیز از طریق ویزای K4 میتوانند به آمریکا مهاجرت کنند.
یک ویزای غیر مهاجرتی تا زمان اتمام مراحل مهاجرتی فرد اسپانسر شونده برای این افراد طراحی شده است.
برای تقاضای ویزای K4، باید متقاضی باید فرزند فرد دارای ویزای K3 باشد.
5196