ادامه مطالب

مطالب مرتبط اطلاعات عمومی کانادا

مطالب کانادا

فرهنگ مردم کشور کانادا

مردم کشور کانادا بعنوان یک کشور غربی متمدن از فرهنگ بسیار بالایی برخوردار هستند.
دلیل بالا بودن فرهنگ کشور مردم کانادا به خاطر قانون نیست بلکه بصورت سنت های تثبیت شده در رفتار مردم این کشور هویداست.
فرهنگ مردم کشور کانادا در رستوران: در رستوران های کشور کانادا بعد از غذا بشقاب یا ظرف بلافاصله جمع می گردد ولی اگر شما غذایتان کامل میل نکرده باشید گارسون از شما سوال میکند Are you still working on this به معنی صرف غذای شما تمام شده؟ اگر شما هنوز مشغول غذا باشید می گویید: I am still working on it به معنای هنوز مشغول غذا خوردن هستم.
فرهنگ مردم کشور کانادا واقعا جالب و آموزنده است.
مطالب مرتبط کانادا #فرهنگ_کانادا #مردم_کانادا #فرهنگ #کانادا #رستوران #قانون
2316