Panel Physicians یعنی چی؟

برای آزمایشات مدیکال در ایران نزد چه پزشکانی میتوان رفت؟

خوشبختانه در ایران در شهرهای تهران-اصفهان -مشهد-شیراز میتوان به پزشک معتمد دولت کانادا برای آزمایشات مدیکال مراجعه کرد
توجه کنید از تاریخ 17 می 2012 به این پزشکان Panel Physicians اطلاق میشود.
در سایت اداره مهاجرت با جستجوی Panel Physicians و انتخاب کشور ایران میتوانید اطلاعات تماس پزشکان را پیدا کنید.